Python’da Karakter Dizisi İşlemleri

April 24, 2009 2 minute read

(http://www.gokmengorgen.net adresinden alıntıdır.)

Geçenlerde bir arkadaşım, Python 3′te gettext modülünün nasıl kullanılacağını sormuştu, ben de henüz 3.* sürümünü denemediğim için bir cevap verememiştim. Hala da verebilecek aşamada değilim; ama bu konu üzerinde biraz araştırma yaparken, ilginç bir internet sayfasıyla1 karşılaştım. Aşağıda paylaşacağım kodların ve bilgilerin Python 2.* serisinde çalışmaması söz konusu olabilir.

Python’da karakter dizilerini iki biçimde çağırabiliyoruz:

 • Karakter dizileri için % işleyicisi2.
 • string.Template modülü3

% işleyicisiyle kullanım örneği, Python belgelerinde verilmiş:

>>> print('%(language)s has %(#)03d quot types.' % {'language': "Python", "#": 2})
#Python has 002 quot types.

Bu kodda değişkenler bir sözlük içinde eşleştirilmekte ve print çıktısında tanımlanmış değerleriyle ekrana yazılmaktadır. Bunun aynısı şu şekilde de yapabilirdik:

>>> print('%s has %03d quot types.' % ("Python", 2))
#Python has 002 quot types.

Birincisine göre daha basit olsa da, birinci kodda şöyle bir avantaj söz konusudur:

>>> print('The %(first)s variable, and the %(second)s variable.' % {'second': "New", 'first': "Old"})
#The Old variable, and the New variable.

Bu şekilde kullandığımız zaman, ikinci işleyiciyi ilk olarak tanımlayıp, ikinci işleyiciyi ise sonra tanımlayabilme fırsatımız olabiliyor. Nerelerde kullanılabileceği ayrı bir merak konusu. Bu merakı gidermeden önce bir de şu şekilde kullanıma bir bakalım:

>>> print('The {1} variable, and the {0} variable.'.format("New", "Old"))
#The Old variable, and the New variable.

İlginç, değil mi? Aslında bu kadar çeşitlilik olması garibime gidiyor; ama bu son yöntemin yüksek seviye programlama diline daha yakın bir tarz olduğunu düşünmeden edemiyorum. Yanılmıyorsam bu tip kullanım, C# ve Java’da da var. Şimdi son olarak aşağıdaki kodu inceleyelim:

import sys

class Main:
  def __init__(self):
    print("Python version is, {0}.".format(sys.version[:5])) # print'lerin yazimina dikkat..

    digits_list = self.digits()

    print("{1} is bigger than {0} as digit.".format(digits_list[0], digits_list[1]))

  def digits(self):
    try:
      first_digit = int(input("Please write a digit: ")) # raw_input yerine input kullaniliyor.
      second_digit = int(input("And second digit: "))

    except ValueError:
      print("\nSorry, you must enter a digit.")
      exit()

    return self.sort(first_digit, second_digit)

  def sort(self, x, y):
    return sorted([x,y])

if __name__ == "__main__":
  Main()

Kodun yaptığı şey basit: Sizden iki sayı girmeniz isteniyor ve sayıları, büyüklüklerine göre {0} ve {1} ile eşleştirip, “X, Y’den sayıca büyüktür.” gibisinden bir cümle döndürüyor. Kod basit olduğu için bu tip karakter dizisi işleyicilerin faydası pek belli olmuyor; ama mutlaka bir yerde faydası vardır =). Son kodun çıktısı şu şekilde:

[[email protected] ~]$ python3 rank.py
Python version is, 3.0.1.
Please write a digit: 3
And second digit: 1
3 is bigger than 1 as digit.
[[email protected] ~]$