Docker için yardımcı script

August 05, 2018 2 dakika

Docker’da projenin çalıştırılacağı ortam sayısı arttıkça, konteynerler çoğaldıkça, yapılandırma dosyalarında satır sayısı uzadıkça komutlar da uzamaya, parametreler artmaya başlıyor. Django shell’e nasıl bağlanılıyordu, çeviri dosyalarını nasıl güncelliyorduk, frontend sunucusu hazır mı değil mi nasıl anlıyorduk demek yerine, sık kullanılan komutları basit bir scriptle çalıştırırsak beni rahatlatır diye düşündüm ve internette bununla ilgili bir araştırma yaptım.

Öncelikle bu tip işler için Makefile kullanma önerisi çok hoşuma gitti. Epey basit ve anlaşılır bir sözdizimi var, komut satırında çift tab yapıp autocomplete yapabiliyorsunuz ve bu tip yardımcı özellikler epey verimliliği artırıyor. Zaten amacımız verimliliği artırmak. Ama Windows kullananların Makefile’i ayrıca yüklemesi gerekiyor.

Makefile’i yüklemek (veya yükletmek) bir problem değil; ama yine de alternatiflere bakma gereği duydum1. Docker compose‘da her bir komut için ayrı ayrı servis oluşturma fikri çok mantıklı gelmedi, bir de help çıktısı ile tüm komutları açıklamalarıyla birlikte görmek istiyordum. O nedenle basit bir shell scripting ile zaten bağımlılığımız olan eldeki araçları kullanarak bu işi yapabileceğimizi gördüm.

Kısaca

 • Komutu parametresiz çalıştırdığımda bana nasıl kullanabileceğimi gösterecek.
 • Sistemin production mu, yoksa geliştirme ortamı mı olduğunu ben belirleyeceğim.
 • Komutu çalıştırırken emin olmak için ortamı ve hatırlatmak için asıl komutu gösterecek.
$ ./do.sh
 Available environments
  - DEV (default)
  - PROD
  - STAGING

 Available commands
  > shell        Open Bash
  > start        Create and start containers
  > status       List containers
  > stop        Stop services

Öntanımlı ortam, DEV:

$ ./do.sh status
Environment: development
  Command: docker-compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.dev.yml ps

Name         State   Ports
----------------------------------------------------------------------------------------------
prj_amqp_1      Up     15671/tcp, 15672/tcp, 25672/tcp, 4369/tcp, 5671/tcp, 5672/tcp
prj_backend_1     Exit 137
prj_celery-beat_1   Up
prj_celery-worker_1  Up
prj_db_1       Up     5432/tcp
prj_es_1       Up     9200/tcp, 9300/tcp
prj_frontend_1    Up     0.0.0.0:8080->8080/tcp

STAGING ortamını kullanmak istersek:

$ ENV=STAGING ./do.sh shell
Environment: staging
  Command: docker-compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.staging.yml up -d db frontend backend ...

...

Windows PowerShell‘de kullanmak için:

> $env:ENV = "PROD";
> bash do.sh status
Environment: production
  Command: docker-compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.prod.yml ps
...

Windows’ta Git Bash kullanıyorsanız:

$ ENV=STAGING winpty bash do.sh status
Environment: staging
  Command: docker-compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.staging.yml ps
...

Örnek script

Yannick PEREIRA-REIS1’e teşekkürler. Az Mesai slack grubuna da geribildirim için teşekkürler.